You cannot see this page without javascript.

리퀴몰리
2010.08.05 13:19

리퀴몰리 탑텍 ATF 1200

bdm
조회 수 4635 추천 수 0 댓글 0

1200ATF.jpg 


            리퀴몰리 TOPTEC ATF 1200


제품 규격
3309, 3353, SP-lll, 덱스론lll-H 36037, Jaso M-315-2002
GM Dexron IIIH; Mercon V; JASO 1-A; Toyota Type T-II/T-IV; Allison C-4, TES 295;

Nissan Matic Fluid, D, J, K; Kia SP II/SP III; Mitsubishi SP II/SP III; Hyundai SP II/SP III;

Mazda ATF M III/ATF M V;Honda ATF-Z1(ausser CVT's)

Dexron VI; JWS 3309(Aisin Warner); Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7,

236.9, 236.10, 236.11; Daimler NAG-1; BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B; MAN 339 Typ Z1,Z2;

MAN 339 Typ V1, V2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C;

Voith H 55 6336.xx; VW G 052 162; VW G052 025; Volvo 97340/97341; Subaru ATF
Honda ATF Z1 (ausser CVT´s) MAN 339 Typ Z-2/339 Typ V-2
ZF TE-ML 04D,09,11B,14B,14C,16L,17C Chrysler ATF +3, +4
MB 236.6 BMW LT 71141, LA 2634 VW G 052 162


제품명 
리퀴몰리 탑텍 ATF 1200

제품 설명
- 뛰어난 점도, 온도특성
- 높은 고온안정성, 저온 특성
- 뛰어난 노화방지성능, 마모방지
- 높은 마찰보호성능, 부식방지
- 제조업체 형식, 승인에 따라 사용

제조사

리퀴몰리

원산지

독일


 1. 리퀴몰리 탑텍 ATF 1200

 2. 파클 빌렌자 ATF

 3. GS HP ATF

 4. SK XPlll ATF

 5. 프로피카 덱스론 lll ATF

 6. 패트로 덱스론-VI

 7. 패트로 신세틱 ATF

 8. 아랄 덱스론 lll 55

 9. 아랄 E-S ATF

 10. 암스 슈퍼시프트 ATF

 11. 암스 ATF

 12. 디비놀 ATF

 13. 모튤 ATF-1A

 14. 투테라 G1-E

 15. 투테라 G1-V

 16. 와코스 하이퍼S

 17. 아집 덱스론lll

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1